Carregant...
Recargar el juego eliminará los datos de la partida en curso.

¿Estas seguro?
Si No
Presione ESC para salir de pantalla completa
El joc del Món

El joc del Món

La professora de geografia vol comprovar quants països pots identificar del mapamundi. Posa a prova la teva capacitat memorística i demostra el que saps.

Partides: 6279 | Vots: 21 | Favorits: 0

Instruccions

Usa el ratolí per triar el grau de dificultat. Observa el nom que apareix a la part superior esquerra de la pantalla. Després fes clic sobre el país que té aquest nom. Si la resposta és correcta, la teva puntuació augmenta.

Trucs

Cap.

Imatges

El joc del MónEl joc del Món